การทำงานร่วมกันจะช่วยให้ผู้ป่วยโรคมะเร็งได้รับการรักษาที่รวดเร็วและเป็นส่วนตัวมากขึ้น

GE Healthcare, โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ และมหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ ได้ตกลงที่จะร่วมมือกันพัฒนาแอปพลิเคชันที่มีเป้าหมายเพื่อปรับปรุงการดูแลโรคมะเร็ง โดยเคมบริดจ์จะมอบความเชี่ยวชาญทางคลินิกและข้อมูลเพื่อสนับสนุนการพัฒนาและประเมินผลแอปพลิเคชันที่ปรับปรุงด้วย AI ของ GE Healthcare ที่รวมข้อมูลผู้ป่วยมะเร็ง จากหลายแหล่งในอินเทอร์เฟซเดียว จากการวิจัยที่ได้รับการสนับสนุนจาก The Mark Foundation for Cancer Research and...