แนวทาง ‘การเปลี่ยนแปลง’ เพื่อการเรียนรู้ของเครื่องสามารถเร่งการค้นหาการรักษาโรคใหม่ได้

นักวิจัยได้พัฒนาแนวทางใหม่ในการเรียนรู้ด้วยเครื่องที่ ‘เรียนรู้วิธีเรียนรู้’ และมีประสิทธิภาพเหนือกว่าวิธีการเรียนรู้ด้วยเครื่องในปัจจุบันสำหรับการออกแบบยา ซึ่งสามารถเร่งการค้นหาการรักษาโรคใหม่ ๆ ได้ วิธีการนี้เรียกว่า Transformal Machine Learning (TML) ได้รับการพัฒนาโดยทีมงานจากสหราชอาณาจักร สวีเดน อินเดีย และเนเธอร์แลนด์ เรียนรู้จากปัญหาหลายอย่างและปรับปรุงประสิทธิภาพในขณะที่เรียนรู้ TML สามารถเร่งการระบุและการผลิตยาใหม่โดยการปรับปรุงระบบการเรียนรู้ของเครื่องที่ใช้ในการระบุ รายงานผลการวิจัยใน Proceedings...